Polityka prywatności i cookies. - Tłumacze Anobic

Wielojęzyczne Tłumacze mowy i całych zdań Anobic

Producent słowników elektronicznych

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka prywatności i cookies.

O nas
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ANOBIC
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Eshop - http://www.elektroniczny-tlumacz.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w szczególności danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (Zob. Pkt III. Polityki Prywatności).
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ECTACO Ceska s.r.o., V Polich 8 , 14-000 Praga, CR, e-mail: info@ectacoinc.pl - zwany dalej „Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą (Sprzedawcą) Sklepu Internetowego.
 1. Dane osobowe Sprzedawcy i Kupującego (dalej jako Kupujący lub Użytkownik) są przetwarzane zgodnie z  ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zamieszcza także na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.
 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Kupujących przez Administratora:
  2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
     2.2. marketing bezpośredni własnych Produktów Administratora.
 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupujących w Sklepie Internetowym:
  3.1. W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  
     3.2. W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP (VAT ID)) Klienta.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, jak też wypełnianie prawnie usprawiedliwionch celów realizowanych przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Produktów Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: uprzednia wyraźna zgoda Kupującego.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku udzielenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Kupującego w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt I. 2 niniejszej Polityki Prywatności (info@ectacoinc.pl).

PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika eshop.vtsgroup.com i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej eshop.vtsgroup.com . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 1. W ramach eshop.vtsgroup.com zastosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  2.1. Identyfikacji Kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i ujawniania, że są zalogowani;
     2.2  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
     2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
     2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Kupujących (np. dotyczących kolorów,              rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
     2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 1. W ramach eshop.vtsgroup.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramacheshop.vtsgroup.com , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach eshop.vtsgroup.com, "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich wymagań i zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 1. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w pkt V 6-7 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator informuje, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowejeshop.vtsgroup.com..
 1. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.
 1. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
  7.1. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
     7.2. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
     7.3. Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
     7.4. Opera (https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).
 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgoda taka może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 1. Administrator zwraca uwagę, iż Dostawcy Usług mogą posiadać swoje polityki prywatności i polityki odnoszące się do plików cookies. Sugerujemy zapoznanie się z nimi.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 1. Użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  3.1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
     3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Biuro w UE:
+420-777333779
+420-774999399

Ectaco International, Inc w Polsce.: tel: 513 553 665

Poniedziałek - Niedziela w godz. 09:00 - 17:00

Copyright 1998-2018 Ectaco EU. All rights reserved.

OBSŁUGA:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego